Documente necesare pentru analiza de risc la securitatea fizica:

Documente necesare pentru analiza de risc la securitatea fizica:

1. Certificat de înregistrare al societatii.
2. Certificat constatator.
3. Acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului)
4. Extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil.
5. Schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație, etc.
6. Autorizații legale
7. Instrucțiuni și proceduri PSI și SU
8. Contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
9. Contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
10. Contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
11. Instrucțiuni și proceduri de mediu
12. Instrucțiuni/proceduri de acces
13. Planuri, instucțiuni și proceduri securitate
14. Existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației
15. Licențe pentru societatea de pază
16. Contract de monitorizare și intervenție
17. Contract de pază
18. Plan pază
19. Contract de monitorizare video
20. Aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA)
21. Licență societate instalare sisteme tehnice
22. Proiect tehnic (antiefracție/sistem video, etc.)
23. Planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului)
24. Registru de riscuri
25. Plan de management al riscului

Contacteaza-ne acum pentru o evaluare rapida si corecta.